Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2008 / Giá trị của 4 xét nghiệm thường qui không xâm lấn trong đánh giá tình trạng xơ hoá gan

Giá trị của 4 xét nghiệm thường qui không xâm lấn trong đánh giá tình trạng xơ hoá gan

GIA-TRI-CUA-4-XN-THUONG-QUI-KHONG-XAM-LAN-TRONG-DANH-GIA-TINH-TRANG-XO-HOA-GAN.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *