Giá trị bảng điểm chấn thương cải tiến (revised trauma score) trong tiên lượng sống còn bệnh nhân tai nạn giao thông

Lâm Võ Hùng, Trần Văn Lời, Võ Văn Đức Khôi, Dương Thanh Sang

GIA-TRI-BANG-DIEM-CHAN-THUONG-CAI-TIEN-TRONG-TIEN-LUONG-SONG-CON-BN-TNGT.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.