Fluoroquinolones trong điều trị bệnh lao

 Fluoroquinolones for treating tuberculosis.

Authors: Ziganshina, Lilia ESquire, Stephen B

Sources: Cochrane Database of Systematic Reviews. , 2009

Vấn đề: Fluoroquinolon đôi khi được dùng để điều trị bệnh lao đa kháng thuốc và bệnh lao nhạy cảm thuốc. Hiệu quả của fluoroquinolones trong điều trị bệnh lao cần được đánh giá.     

Mục tiêu: Nhằm đánh giá fluoroquinolones như là thành phần thêm vào hoặc thay thế trong chế độ điều trị thuốc kháng lao cho bệnh lao kháng thuốc và nhạy cảm thuốc.

Chiến lược tìm kiếm: Trong tháng 7 năm 2007, chúng tôi tìm kiếm các Cochrane Bệnh truyền nhiễm nhóm chuyên ngành đăng ký, Central ( 2007, Issue 3), MEDLINE, EMBASE, LILACS, thư mục tra cứu khoa học, cơ sở dữ liệu các ấn phẩm của Nga , và các thử nghiệm đối chứng đã đang kí‎. Chúng tôi cũng  tìm kiếm trong các danh mục tham khảo của tất cả các nghiên cứu đã được xác định và tiếp xúc với các nhà nghiên cứu.

Tiêu chí chọn lựa: Các công trình nghiên cứu ngẫu nhiên đối chứng điều trị kháng lao có chứa fluoroquinolones ở những người đã được chẩn đoán lao phổi với vi khuẩn dương tính (phết đàm hay cấy đàm).

Thu thập và phân tích dữ liệu: Hai tác giả độc lập, áp dụng tiêu chí thu dung, đánh giá nguy cơ sai lệch các nghiên cứu, và rút ra dữ liệu. Chúng tôi sử dụng tỉ số nguy cơ (RR) cho các dữ liệu với biến nhị phân, sự khác biệt trung bình (MD) cho các dữ liệu có biến liên tục (cả hai với  KTC 95%), và mô hình hiệu quả biến thiên nếu chúng tôi phát hiện sự không đồng nhất giữa các nghiên cứu để kết hợp dữ liệu cho thích hợp.

Kết quả chính: 11 nghiên cứu (1.514 người) đạt tiêu chí đưa vào. Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê đã được phát hiện trong các nghiên cứu thay thế ciprofloxacin, ofloxacin hoặc moxifloxacin cho các thuốc hàng đầu với điều trị khỏi (416 người tham gia, 3 thử nghiệm), điều trị thất bại (388 người tham gia, 3 thử nghiệm), cải thiện lâm sàng hay X quang (216 người tham gia, 2 thử nghiệm). Thay thế ciprofloxacin vào chế độ hàng đầu ở bệnh lao nhạy cảm thuốc dẫn đến tần suất tái phát cao hơn (RR 7,17, 95% CI 1,33-38,58; 384 người tham gia, 3 thử nghiệm) và cần nhiều thời gian hơn để cấy đàm chuyển sang âm tính (WMD 0,50 tháng, KTC 95% CI 0,18-0,82; 168 người tham gia, 1 nghiên cứu), mặc dù điều này chỉ đúng với người có HIV dương tính. Thay thế ethambutol vào công thức hàng đầu đưa đến tần suất cao hơn tất cả các tác dụng phụ(1,34 RR, 95% CI 1,05-1,72; 492 người tham gia, 2 nghiên cứu). Thêm vào hay thay thế levofloxacin vào công thức cơ bản ở những vùng kháng thuốc đã không có hiệu quả. Khi so sánh sparfloxacin  với ofloxacin thêm vào công thức cho thấy không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với điều trị khỏi (184 người tham gia, 2 nghiên cứu), điều trị thất bại (149 người tham gia, 2 nghiên cứu), hay tất cả các tác dụng phụ (253 người tham gia, 3 nghiên cứu).

Kết luận của tác giả: Chỉ ciprofloxacin, ofloxacin, levofloxacin, sparfloxacin và moxifloxacin đã được thử nghiệm trong các công trình nghiên cứu ngẫu nhiên đối chứng cho điều trị bệnh lao. Chúng tôi không thể khuyến cáo ciprofloxacin trong điều trị bệnh lao. Các nghiên cứu về những fluoroquinolones mới hơn để điều trị bệnh lao là cần thiết và đang được tiến hành. Không có sự khác biệt giữa sparfloxacin và ofloxacin ở những bệnh lao kháng thuốc.

Người dịch: BS Viên, khoa Lao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)