Ercp cấp cứu trong viêm đường mật cấp làm giảm tử vong và thời gian nằm viện ở những bệnh nhân cao tuổi và rất cao tuổi.

Urgent ERCP for acute cholangitis reduces mortality and hospital stay in elderly and very elderly patients.

Park CS1Jeong HSKim KBHan JHChae HBYoun SJPark SM.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27919851

TỔNG QUAN: Viêm đường mật cấp ở người già là nguyên nhân gây tử vong và nằm viện kéo dài. Chúng tôi đánh giá hiệu quả của phương pháp và thời điểm dẫn lưu mật đến kết cục của viêm đường mật cấp ở bệnh nhân cao tuổi và rất cao tuổi.

PHƯƠNG PHÁP: Chúng tôi phân tích 331 bệnh nhân lớn tuổi hơn 75 tuổi và được chẩn đoán viêm đường mật cấp do sỏi. Họ được nhập viện của chúng tôi từ năm 2009 đến năm 2014. Nhân khẩu học của bệnh nhân, phân loại mức độ nặng, phương pháp và thời điểm dẫn lưu mật, tử vong, và thời gian nằm viện được lấy lại từ hồ sơ bệnh án. Các thông số lâm sàng và kết cục được so sánh giữa bệnh nhân cao tuổi (75-80 tuổi, n = 156) và rất cao tuổi (≥81 tuổi, n = 175). Chúng tôi đã phân tích hiệu quả của các phương pháp (không làm gì, nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP), dẫn lưu đường mật xuyên gan qua da, hoặc thất bại) và thời điểm (cấp cứu hoặc sớm) dẫn lưu mật trên tử vong và thời gian nằm viện ở những bệnh nhân này.

KẾT QUẢ: Bệnh nhân lớn tuổi bị viêm đường mật cấp biểu hiện những triệu chứng không điển hình đặc trưng như tam chứng Charcot ít xảy ra (4,2%) và  1/3 số bệnh nhân có bệnh khác đi kèm. Bệnh nhân được phân loại viêm đường mật nhẹ, trung bình và nặng tương ứng là 104 (31,4%), 175 (52,9%) và 52 (15,7%). Dẫn lưu mật cấp cứu (≤24 giờ) được thực hiện cho 80,5% (247/307) bệnh nhân. Bệnh nhân rất cao tuổi  xu hướng có phân loại nặng hơn và được điều trị bằng các quy trình tuần tự là dẫn lưu mật tạm thời và lấy sỏi ra ở các giai đoạn khác nhau. Thời gian nằm viện có liên quan đến phương pháp và thời điểm dẫn lưu mật. Tỷ lệ tử vong rất thấp (1,5%) và không liên quan đến tuổi bệnh nhân mà là do sự thành công hay thất bại của việc dẫn lưu mật và mức độ nặng của viêm đường mật cấp.

KẾT LUẬN: Các phương pháp và thời điểm dẫn lưu mật, cùng với  mức độ nặng của viêm đường mật là yếu tố chính gây tử vong và thời gian nằm viện ở những bệnh nhân cao tuổi và rất cao tuổi bị viêm đường mật cấp tính. ERCP cấp cứu thành công là bắt buộc để tiên lượng tốt ở những bệnh nhân này.

Người dịch: BS CKI Hồ Hiền Sang, Khoa Nội Tiêu Hóa – Huyết Học

 

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)