Dùng povidone-iodine rữa vết mổ trong phẫu thuật nhằm ngăn ngừa nhiễm trùng vết mổ: phân tích tổng hợp

Meta-analysis of intraoperative povidone-iodine application to prevent surgical-site infection

Br J Surg. 2010 Nov;97(11):1603-13. Fournel I, Tiv M, Soulias M, Hua C, Astruc K, Aho Glélé LS.

Tổng quan: Hiệu quả của bôi povidone-iodine (PVI) trong phẫu thuật nhằm giảm nhiễm trùng vết mổ vẫn còn tranh luận. Bài phân tích tổng hợp này được tiến hành nhằm đánh giá hiệu quả của bôi PVI so với không dùng dung dịch sát khuẩn (dùng nước muối hoặc không) lên nhiễm trùng vết mổ.

Phương pháp: Phân tích tổng hợp bao gồm các nghiên cứu ngẫu nhiên có nhóm chứng  nhằm so sánh rữa vết mổ bằng PVI trong phẫu thuật với không dùng PVI trên những bệnh nhân được phẫu thuật với nhiễm trùng vết mổ là kết cục đầu tiên. Mô hình ảnh hưởng cố định hoặc biến thiên được dùng khi thích hợp, và tính dị biệt giữa các nghiên cứu được đánh giá bằng test Q của Cochrane và giá trị I (2).

Kết quả: 24 nghiên cứu ngẫu nhiên có nhóm chứng với 5.004 bệnh nhân (2.465 bệnh nhân dùng PVI và 2.539 bệnh nhân không dùng), 15 nghiên cứu phân tích chính và 9 nghiên cứu phân tích độ nhạy. Tỷ lệ nhiễm trùng vết mổ là 8% ở nhóm dùng PVI và 13.4% ở nhóm chứng. Dùng PVI trong phẫu thuật giảm có ý nghĩa tỷ lệ nhiễm trùng vết mổ (nguy cơ tương đối 0.58, KTC 95% 0.4 – 0.83, p= 0.0003) và các kết quả cũng tương tự trong các phân tích phân nhóm theo phương pháp bổ sung PVI, thời điểm dùng và loại phẫu thuật.

Kết luận: Kết quả của bài phân tích gộp này đã củng cố việc dùng PVI trong phẫu thuật nhằm giảm tỷ lệ nhiễm trùng vết mổ.

Người dịch: BS Phong, khoa Sản, BV An giang: bvag.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)