Đột quị và nhồi máu cơ tim do thuốc tránh thai nội tiết

N Engl J Med. 2012 Jun 14;366(24):2257-66.

Thrombotic stroke and myocardial infarction with hormonal contraception.

Lidegaard ØLøkkegaard EJensen ASkovlund CWKeiding N.

Source: Gynecologic Clinic 4232, Rigshospitalet, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark. lidegaard@rh.regionh.dk

Đặt vấn đề: Mặc dù một số nghiên cứu đã đánh giá nguy cơ thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch với thuồc tránh thai nội tiết mới, rất ít nghiên cứu về đột quị và nhồi máu cơ tim do thuyên tắc, và kết quả có những mâu thuẫn.

Phương pháp nghiên cứu: Trong nghiên cứu thuần tạp tại Đan mạch trong 15 năm, chúng tôi theo dõi các phụ nữ không mang thai, tuổi 15- 49, không có tiền sử bệnh tim mạch hoặc ung thư. Dữ liệu về các thuốc ngừa thai nội tiết, điểm kết thúc lâm sàng, và các yếu tố gây nhiễu tiềm năng thu được từ bốn quốc gia đăng ký.

Kết quả: Tổng cộng có 1,626,158 phụ nữ tham gia trong số 14,251,063 được theo dõi , trong đó có 3.311 đột quị do huyết khối ( 21,4/100.000 người-năm)  và 1725 nhồi máu cơ tim(10.1/100.000 người-năm) đã xảy ra. So với không sử dụng, người đang sử dụng thuốc tránh thai dạng uống ethinyl estradiol với liều 30- 40 ug có liên quan với nguy cơ tương đối sau đây ( và khoảng tin cậy 95 %) đối với đột quị và nhồi máu cơ tim tùy theo loại progestin: norethindrone, 2.2 (1.5 to 3.2) và 2.3 (1.3 đến 3.9); levonorgestrel, 1.7 (1.4 đến 2.0) và 2.0 (1.6 đến 2.5); norgestimate, 1.5 (1.2 đến 1.9) và 1.3 (0.9 đến 1.9); desogestrel, 2.2 (1.8 đến 2.7) và 2.1 (1.5 đến 2.8); gestodene, 1.8 (1.6 đến 2.0) và 1.9 (1.6 đến 2.3); và drospirenone, 1.6 (1.2 đến 2.2) and 1.7 (1.0 đến 2.6), tương ứng. Với ethinyl estradiol liều 20 ug, nguy cơ tương đối tương ứng theo progestin loại như sau: desogestrel, 1.5 (1.3 to 1.9) va 1.6 (1.1 to 2.1); gestodene, 1.7 (1.4 đến 2.1) and 1.2 (0.8 đến 1.9); va drospirenone, 0.9 (0.2 to 3.5) và 0.0.

Kết luận: Mặc dù nguy cơ tuyệt đối của đột quị và nhồi máu cơ tim liên quan với việc sử dụng các biện pháp tránh thai nội tiết thấp, nguy cơ sẽ tăng lên bởi các yếu tố từ 0.9 đến 1,7 đối vớithuốc tránh thai dạng uống ethinyl estradiol liều 20 ug và các yếu tố từ 1,3 đến 2,3 đối với loại ethinyl estradiol liều 30- 40 ug với sự khác biệt tương đối nhỏ tùy theo loại progestin.

Người dịch: BS Tuấn, BV Hậu giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)