Đóng và không đóng phúc mạc trong phẫu thuật lấy thai

Closure versus non-closure of the peritoneum at caesarean section

Editorial group: Cochrane Pregnancy and Childbirth Group.

Publication status and date: Edited (no change to conclusions), published in Issue 4, 2008

Review content assessed as up-to-date: 29 October 2006.

Tổng quan: Phẫu thuật lấy thai là phương pháp phẫu thuật phổ biến nhất trên toàn cầu. Khâu các lớp phúc mạc trong phẫu thuật lấy thai có lẽ có hoặc không lợi ích, do đó cần thiết phải đánh giá xem bước này nên bỏ qua hay không.

Mục tiêu: Mục tiêu tổng quan này nhằm đánh giá hiệu quả của không đóng phúc mạc trong phẫu thuật lấy thai, các kết cục tức thì, giai đoạn hậu phẫu và lâu dài.

Chiến lược tìm kiếm: Chúng tôi tìm kiếm danh bạ các nghiên cứu nhóm thai kỳ và chuyển dạ Cochrane (tháng 10/2006).

Tiêu chuẩn lựa chọn: Các nghiên cứu có nhóm chứng so sánh không đóng phúc mạc tạng hoặc phúc mạc thành hoặc cả hai, với đóng phúc mạc trên phụ nữ được phẫu thuật lấy thai chủ động hoặc cấp cứu.

Thu thập và phân tích dữ liệu: Hai tác giả tổng quan đánh giá chất lượng nghiên cứu và trích dữ liệu.

Kết quả: 14 nghiên cứu bao gồm 2.908 phụ nữ được chọn vào và phân tích. Chất lượng phương pháp của các nghiên cứu thì thay đổi. Không đóng phúc mạc giảm thời gian phẫu thuật ngay cả không đóng một lớp hoặc cả hai. Khi không đóng 2 lớp thời gian phẫu thuật giảm khoảng 6.05 phút, KTC 95% -6.74 đến -5.37. Giảm có ý nghĩa sốt sau mổ và giảm số ngày nằm viện trong nhóm không đóng phúc mạc tạng hoặc cả hai lớp. Số liều thuốc giảm đau sau phẫu thuật giảm trong nhóm không đóng phúc mạc (khác biệt trung bình -0.2, KTC 95% -0.33 đến -0.08). Khác biệt không có ý nghĩa thống kê trong các kết cục khác. Khuynh hướng nhiễm trùng vết mổ hướng về nhóm không đóng phúc mạc, trong khi viêm nội mạc thì thay đổi. Theo dõi trong thời gian dài ở một nghiên cứu thì khác biệt không có ý nghĩa. Lực mẫu để phát hiện khác biệt thì thấp.

Kết luận: Có cải thiện các kết cục ngắn hạn nếu không đóng phúc mạc. Chính nó có thể đã ủng hộ cho nhóm người mà không đóng phúc mạc. Nghiên cứu trong thời gian dài sau phẫu thuật lấy thai còn hạn chế; Vì vậy không có bằng chứng đầy đủ cho không đóng phúc mạc cho đến khi có được dữ liệu dài hạn.

Người dịch: Bs Phong – khoa Sản – BVĐKTTAG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)