Độ dầy nội trung mạc của động mạch cảnh ở những người miền nam ấn độ bị đái tháo đường và không bị đái tháo đường: viện nghiên cứu dân số chennai

V.Mohan, R.Ravikumar, S.Shanthi Rani, R.Deepa.

MadrasDiabetes Research Foundation Gopalapuram,Chennai,India.

Intimal medial thickness of the carotid artery in South Indian diabetic anh non-diabetic subjects: the Chennai Urban Population Study (CUPS). Dia betologia (2000) 43:494-499.

Mục đích: Gia tăng độ dầy nội trung mạc (IMT) của động mạch cảnh được xem như dấu ấn có ích của mức độ xơ vữa động mạch. Mục đích của sự nghiên cứu này là nhằm so sánh các trị số độ dầy nội trung mạc động mạch ở những người MiềnNam Ấn Độ bị Đái Tháo Đường và không bị Đái Tháo Đường mà những người này có nguy cơ cao mắc bệnh động mạch vành.

Phương pháp: Số người tham gia cuộc nghiên cứu này là 140 người bị Đái Tháo Đường và 103 người không bị Đái Tháo Đường có kiểm soát tương đương với tuổi tác và giới tính và được viện nghiên cứ dân số  Chennai Urban, hiện đang nghiên cứu về dịch tễ, chọn lựa ra. Độ dầy nội trung mạc của động mạch cảnh chung bên phải được xác định bằng cách sử dụng siêu âm B Mode có độ phân giải cao .

Kết quả: Trị số nội trung mạc động mạch trung bình của những người bị Đái Tháo Đường (0.95 ± 0.31 mm) cao hơn trị số nội trung mạc động mạch của những người không bị Đái Tháo Đường (0.74 ± 0.14 mm) một cách đáng kể (p<0.001). Ở cả những người bình thường lẫn bị Đái Tháo Đường , các trị số này gia tăng theo tuổi tác. Ở bất cứ tuổi nào, những người mắc bệnh Đái Tháo Đường có trị số cao hơn những người không bị Đái Tháo Đường nhưng sự khác biệt này có ý nghĩa lớn về mặt thống kê là sau tuổi 50 (p<0.05).

Độ dầy nội trung mạc động mạch cho thấy sự tương quan với tuổi , Cholesterol toàn phần, LDL cholesterol, chỉ số eo/hông ,  tuổi và thời gian mắc bệnh kéo dài của bệnh Đái Tháo Đường ở những người mắc bệnh Đái Tháo Đường. Phân tích sự thoái triển của đường kẻ đa biến cho thấy rằng tuổi tác và bệnh Đái Tháo Đường là những yếu tố nguy cơ chính lên độ dầy nội trung mạc động mạch.

Kết luận: Những đối tượng mắc bệnh Đái Tháo Đường có trị số độ dầy nội trung mạc động mạch cao hơn những người không mắc bệnh Đái Tháo Đường. Bệnh Đái Tháo Đường và tuổi là những yếu tố nguy cơ quan trọng nhất có liên quan đến gia tăng độ dầy nội trung mạc động mạch trong quần thể người Miền Nam Ấn Độ

Người dịch: BS Chí Hiền, khoa TMLH – BVĐKTTAG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)