Độ chính xác tuyệt đối và tương đối của xét nghiệm nước tiểu nhanh trong nhiễm trùng đường tiểu ở trẻ em: phân tích tổng hợp

Absolute and relative accuracy of rapid urine tests for urinary tract infection in children: a meta-analysis.

Lancet Infect Dis. 2010 Apr;10(4):240-50.

Williams GJMacaskill PChan SFTurner RMHodson ECraig JC.

Centre for Kidney Research, The Children’s Hospital at Westmead, Sydney, Australia. gabriew4@chw.edu.au

Xét nghiệm ( kiểm tra ) nhanh nước tiểu, như là soi kính hiển vi – tìm vi trùng hoặc bạch cầu, và que nhúng tìm men estera bạch cầu và nitric, thường được dùng ở những trẻ em bệnh để hướng đến chẩn đoán sớm và điều trị nhiễm trùng đường tiểu. Mục đích của chúng tôi là xem liệu những test xét nghiệm này có đủ độ nhậy để khỏi phải xét nghiệm cấy nước tiểu ở trẻ có kết quả âm tính và để so sánh độ chính xác của que nhúng so với soi kính hiển vi. Chúng tôi tra cứu từ Medline, Embase, và danh sách các tài liệu tham khảo. Tuyển chọn những nghiên cứu có so sánh kết quả giữa cấy nước tiểu và làm xét nghiệm nhanh. Phân tích dữ liệu để thu thập những ước lượng chính xác tương đối và tuyệt đối. Dữ liệu từ 95 nghiên cứu gồm 95.703 trẻ đuợc phân tích. Tóm tắt những đánh giá về độ nhậy và độ chuyên của soi kính hiển vi tìm VK có nhuộm Gram  là 91% ( KTC 95% : 80 -96) và 96 % KTC 95% : 92 -98) ; tìm VK không có nhuộm gram là 88% (75-94) và 92% (84-96) ; tìm BC trong nuớc tiểu là 74% (67-80) và 86% (82-90); tìm men estera bạch cầu hoặc que thử nitrit duơng tính là 88% (82-91) và 79% (69-87) ; hoặc que nhúng duơng tính chỉ với nitrit là 49% (41-57) và 98% (96-99). Soi kính hiển vi tìm vi khuẩn có nhuộm gram có độ chính xác cao hơn các test xét nghiệm khác có chẩn đoán tuơng tự, OR so sánh với tìm VK không nhuộm gram là 8.7 (KTC 95% : 1.8-41.1), bạch cầu:  14.5 (4.7-44.4), và nitrite là 22.0 (0.7-746.3). Soi kính hiển vi tìm BC không nên dùng để chẩn đoán nhiễm trùng đuờng tiểu vì độ chính xác của nó kém hơn que thử nhanh, cần nhiều trang bị cho xét nghiệm, và cho kết quả muộn. Test nhanh cho âm tính giả khoảng 10% ở trẻ bị nhiễm trùng đuờng tiểu nên không thể dùng để thay thế cấy nuớc tiểu. Nếu nguồn lực cho phép, soi duới kính hiển vi có nhuộm gram là loại test nhanh duy nhất nên làm.

Người dịch: BS Nam Phương, khoa Nhi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)