Home / Thông tin dược / Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

số 3024-SYT-NVD Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Check Also

Kháng sinh mới nhóm QUINOLON được chấp thuận

THONGTINTHUOC_2