Điều trị tiêu sợi huyết trong nhồi máu não cấp

11-dieu-tri-tieu-soi-huyet-trong-nhoi-mau-nao-cap