Điều trị tiêu sợi huyết trong nhồi máu cơ tim cấp có st chênh lên tại trung tâm tim mạch An Giang từ tháng 02/2004- 7/2005

DIEU-TRI-TIEU-SOI-HUYET-TRONG-NHOI-MAU-CO-TIM-CAP-CO-ST-CHENH-LEN-TAI-TT-TIM-MACH-AG-TU-T2-2004-DEN-7-2005.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.