Điều trị tăng huyết áp nhẹ

Cochrane Database Syst Rev. 2012 Aug 15;8:CD006742.

Pharmacotherapy for mild hypertension.

Diao DWright JMCundiff DKGueyffier F.

Source: Faculty of Medicine, University of British Columbia, Vancouver, Canada. dianadiao@gmail.com

Đặt vấn đề: Phòng ngừa ban đầu cho những người tiền sử không có biến cố tim mạch hay bệnh tim mạch . Những lợi ích và tác hại của điều trị tăng huyết áp (THA) nhẹ cho phòng ngừa ban đầu này hiện nay chưa được biết. Tổng quan này gồm các thử nghiệm lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên (RCT).

Mục tiêu: Mục tiêu chính: Để định lượng hiệu quả của thuốc điều trị THA trên thương tật và tử vong ở người lớn bị THA nhẹ (huyết áp tâm thu (BP) 140-159 mmHg và / hoặc HA tâm trương 90-99 mm Hg) và không có bệnh tim mạch.

Phương pháp tìm kiếm: Chúng tôi tìm kiếm CENTRAL (2011, số 1), MEDLINE (1948 đến tháng 5 năm 2011), EMBASE (1980 đến tháng 5 năm 2011) và danh sách tài liệu tham khảo của các bài báo. Cơ sở dữ liệu tổng quan hệ thống Cochrane và cơ sở dữ liệu tóm tắt Nhận Xét về hiệu quả (DARE) được tìm kiếm cho bài tổng quan và phân tích tổng hợp trước đây về đánh giá thuốc điều trị tăng huyết áp so với giả dược hoặc không dùng cho đến cuối năm 2011.

Tiêu chuẩn lựa chọn: Thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên ít nhất có thời gian là 1 năm.

Thu thập và phân tích: Đánh giá kết cục tử vong, đột quỵ, bệnh mạch vành tim, tổng số các biến cố tim mạch, và ngưng thuốc do tác dụng phụ.

Kết quả chính: Trong số 11 thử nghiệm RCTs, chọn 4 RCTs đưa vào phân tích tổng quan này gồm 8.912 người tham gia. Các người được điều trị từ 4 đến 5 năm với thuốc hạ huyết áp so với giả dược không làm giảm tổng số tử vong (RR 0,85, KTC 95% 0,63, 1,15). Trong 7.080 người tham gia điều trị với các thuốc hạ huyết áp so với giả dược không làm giảm bệnh mạch vành tim (RR 1,12, KTC 95% 0,80, 1,57), đột quỵ (RR 0,51, KTC 95%  0,24, 1,08), hoặc tổng số biến cố tim mạch (RR 0,97, KTC 95% 0,72, 1,32). Ngưng thuốc do tác dụng phụ tăng ở nhóm dùng thuốc hạ HA (RR 4,80, KTC 95% 4,14, 5,57), ARR 9%.

Kết luận của tác giả: Thuốc hạ huyết áp được sử dụng để phòng ngừa ban đầu ở người lớn bị THA nhẹ (huyết áp tâm thu 140-159 mmHg và / hoặc HA tâm trương 90-99 mmHg) cho thấy không làm giảm thương tật và tử vong ở các RCTs này. Có 9% bệnh nhân ngừng điều trị do tác dụng phụ. Cần có nhiều thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên hơn nữa trong dân số để biết liệu những lợi ích điều trị so với tác hại của thuốc.

Người dịch: BS Rạng, bvag.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)