Điều trị nhồi máu cơ tim cấp với glucose-insulin-potassium (tổng quan các thử nghiệm ngẫu nhiến có đối chứng)

Fath-Ordoubadi F, Beatt KJ. Glucose-insulin-potassium therapy for treatment of acute myocardial infarction: an overview of randomized placebo-controlled trials.
Circulation. 1997 Aug 19;96(4):1152-6.

Đặt vấn đề: điều trị glucose-insulin-potassium (GIK) đã ủng hộ việc điều trị nhồi máu cơ tim cấp. Tuy nhiên, kết quả những nghiên cứu chưa có kết luận, phần lớn bởi vì số lượng BN đưa vào nghiên cứu nhỏ và khống nhất quán của những phác đồ được sử dụng cho những BN này.

 

Phương pháp nghiên cứu và kết quả: Tìm trên Medline tất cả những nghiên cứu ngẫu nhiên có nhóm chứng về điều trị GIK trong nhồi máu cơ tim cấp đã được làm và thực hiện một phân tích gộp những dữ liệu về tỉ lệ tử vong . 15 nghiên cứu đã được nhận biết, 5 nghiên cứu bị loại bỏ vì phân bổ ngẫu nhiên không chuẩn, và 1 nghiên cứu bị loại vì đối tượng  tham gia nghiên cứu lchỉ gồm những BN bị đái tháo đường. Còn lại 9 nghiên cứu với tổng cộng 1932 BN đã được đưa vào phân tích. Tỉ lệ tử vong giảm từ 21% (205 BN trong số 972 BN) ở nhóm chứng xuống 16,1% (154 BN trong 956 BN) ở nhóm GIK (P=.004; odds ratio 0.72; 0.57-0.90, độ tin cậy 95%). Mức độ giảm tử vong tương ứng là 28% (10%-43%, độ tin cậy 95%). Số người sống sót trên 1000 BN được điều trị là 49 (14-83, độ tin cậy 95%)

Kết luận: Kết quả trên chỉ ra rằng điều trị với GIK có thể có một vai trò quan trọng trong việc làm giảm tỉ lệ tử vong trong bệnh viện sau nhồi máu cơ tim cấp. Giá trị của điều trị này trong kỷ nguyên tan huyết khối và tái thông mạch vành cấp bằng tạo hình  mạch vành tiên phát chỉ có thể giải quyết đẩy đủ thông qua một nghiên cứu về tỉ lệ tử vong với mẫu lớn và được phân bổ ngẫu nhiên

Người dịch: BS Phương, khoa ICU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)