Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2005 / Điều trị lỗ tiểu thấp thể trước và thể giữa bằng phẫu thuật cuốn ống tại chỗ

Điều trị lỗ tiểu thấp thể trước và thể giữa bằng phẫu thuật cuốn ống tại chỗ

DIEU-TRI-LO-TIEU-THAP-THE-TRUOC-VA-THE-GIUA-BANG-PHAU-THUAT-CUON-ONG-TAI-CHO.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *