Điều trị huyết áp mục tiêu trong tăng huyết áp

Treatment blood pressure targets for hypertension.

Cochrane Database Syst Rev. 2009 Jul 8;(3):CD004349.

Arguedas JA, Perez MI, Wright JM. Depto de Farmacologia Clinica, Facultad de Medicina, Universidad de Costa Rica, San Pedro de Montesde Oca,Costa Rica.

Đặt vấn đề: Khi điều trị THA, bác sĩ cần phải biết HA mục tiêu cần phải đạt được. Các tiêu chuẩn thực hành lâm sàng là  ≤ 140-160 / 90-100 mmHg. Hướng dẫn mới được khuyến cáo HA mục tiêu thấp hơn tiêu chuẩn này. Người ta không biết đạt được HA mục tiêu thấp hơn tiêu chuẩn có  làm giảm tỷ lệ tử vong và bệnh tật không.

Mục tiêu: Để xác định HA mục tiêu thấp hơn (≤ 135/85 mmHg) có liên quan đến giảm tỷ lệ tử vong và mắc bệnh so với HA mục tiêu tiêu chuẩn (≤ 140-160 / 9-10 mmHg) không.

Chiến lược tìm kiếm: Tìm kiếm điện tử của MEDLINE (1966-2008), EMBASE (1980-2008), và Central (đến tháng 6 năm 2008); tài liệu tham khảo từ các bài báo tổng quan, hướng dẫn lâm sàng, và thử nghiệm lâm sàng.

Tiêu chí lựa chọn: Các thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng so sánh ngẫu nhiên bệnh nhân giữa HA mục tiêu thấp hơn với HA mục tiêu chuẩn và cung cấp dữ liệu trên bất kỳ các kết cục chính dưới đây.

Thu thập và phân tích dữ liệu: Hai nhận xét (JAA, MIP) độc lập đánh giá các thử nghiệm và dữ liệu. Kết cục chính gồm  tổng số tử vong, tổng số các biến chứng nghiêm trọng; tổng số các biến chứng tim mạch, nhồi máu cơ tim, đột quỵ, suy tim sung huyết và bệnh thận giai đoạn cuối. Kết cục phụ  đạt được HA tâm thu và tâm trương trung bình và ngừng do tác dụng phụ.

Kết cục chính: Không có thử nghiệm so sánh khác nhau HA tâm thu. Bảy thử nghiệm (22.089 bệnh nhân) so sánh khác nhau HA tâm trương mục tiêu. Mặc dù một mmHg -4/-3 lớn hơn đạt được giảm HA  tâm thu / tâm trương, p <0,001, cố gắng để đạt được “mục tiêu thấp hơn” thay vì “tiêu chuẩn” không thay đổi tổng số tử vong (RR 0,92, 95% CI 0,86-1,15) , nhồi máu cơ tim (RR 0,90, 95% CI 0,74-1,09), đột quỵ (RR 0,99, 95% CI 0,79-1,25), suy tim sung huyết (RR 0,88, 95% CI 0,59-1,32), biến chứng tim mạch trầm trọng (RR 0,94, 95% CI 0,83-1,07), hoặc bệnh thận giai đoạn cuối (RR 1,01, 95% CI 0,81-1,27). Ảnh hưởng sức khỏe của  mục tiêu thấp hơn không thể đánh giá đầy đủ do thiếu thông tin về tất cả các biến cố nghiêm trọng và rút lui do tác dụng phụ trong 6 của 7 thử nghiệm. Một phân tích độ nhạy ở bệnh nhân đái tháo đường và ở bệnh nhân bệnh thận mãn cũng không cho thấy giảm tỷ lệ tử vong và mắc bệnh bất kỳ với HA mục tiêu thấp hơn so với HA tiêu chuẩn.

Tác giả kết luận: Điều trị bệnh nhân HA mục tiêu thấp hơn HA chuẩn , ≤ 140-160/90-100 mmHg, không làm giảm tỷ lệ tử vong hoặc bệnh tật. Bởi vì các hướng dẫn đang được khuyến cáo HA mục tiêu thậm chí thấp hơn cho bệnh đái tháo đường và bệnh thận mãn, chúng tôi đang tiến hành tổng quan hệ thống trong các nhóm của những bệnh nhân này.

Người dịch: BS Trung, khoa ICU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)