Điều trị chống tiểu cầu để phòng ngừa các biến cố mạch máu não ở những bệnh nhân có bệnh tim mạch: một tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp 20

Antiplatelet treatment for prevention of cerebrovascular events in patients with vascular diseases: a systematic review and meta-analysis.

Gouya G1, Arrich JWolzt MHuber KVerheugt FWGurbel PAPirker-Kees ASiller-Matula JM

Hiệu quả và an toàn của thuốc chống tiểu cầu khác nhau để phòng ngừa đột quỵ ở những bệnh nhân có nguy cơ cao đã được nghiên cứu trong một tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp.

Phương pháp:

 

Chúng tôi tìm kiếm các thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên đăng ký trên Trung tâm Cochrane, MEDLINE, và trang mạng khoa học. Hai mươi hai nghiên cứu bao gồm 173.371 bệnh nhân được thu nhận.

Kết quả:

Trong tổng số, trị liệu hai thuốc chống tiểu cầu ( DAPT ) gồm aspirin và clopidogrel so với đơn trị liệu aspirin làm giảm nguy cơ tương đối của tổng số đột quỵ 20% ( tần xuất nguy cơ [RR ], 0,80 , 95 % khoảng tin cậy [CI], 0,73-0,88 P < 0,0001; I = 28%) và đột quỵ thiếu máu  hoặc thiếu máu não thoáng qua ( TIA )  23% (RR, 0,77; 95% CI, 0,69-0,85 ; P <0,0001 ; I = 18% ) mà không làm tăng nguy cơ xuất huyết nội sọ. Trong nhóm phòng ngừa thứ phát, điều trị hai thuốc chống kết tập tiểu cầu gồm aspirin và clopidogrel cũng làm giảm nguy cơ tương đối của tổng số đột quỵ 24% so với aspirin đơn độc (RR, 0,76 , 95% CI , 0,68-0,86 ; P <0,0001 ; I = 0 %). Điều trị hai thuốc chống tiểu cầu gồm prasugrel hoặc ticagrelor kết hơp với  aspirin so với hai thuốc chống tiểu cầu gồm clopidogrel và aspirin không làm giảm nguy cơ đột quỵ .

Kết luận:

Điều trị hai thuốc chống tiều cầu gồm clopidogrel kết hợp với aspirin so với aspirin đơn trị liệu có hiệu quả làm giảm nguy cơ thiếu máu cục bộ và đột quỵ ở nhóm tổng thể bao gồm những bệnh nhân có bệnh tim mạch mà không có sự gia tăng xuất huyết nội sọ, cũng như làm giảm nguy cơ một số đột quỵ tái phát ở những bệnh nhân đột quỵ trước đây hoặc cơn thiếu máu não thoáng qua. Phân tích của chúng tôi cho thấy rằng điều trị hai thuốc chống tiểu cầu bao gồm aspirin liều thấp ( 75-100 mg ) và clopidogrel ( 75 mg ) nên được nghiên cứu thêm như một chiến lược để giảm đột quỵ tái phát.

Người dịch: BS CKII Phạm Chí Hiền – Bệnh viện An Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)