Điều trị bằng insulin và nguy cơ ung thư đại trực tràng ở những bệnh nhân đái tháo đường týp 2: một phân tích tổng hợp các nghiên cứu quan sát

Br J Clin Pharmacol. 2014 Aug;78(2):301-9. doi: 10.1111/bcp.12350.

Insulin therapy and the risk of colorectal cancer in patients with type 2 diabetes: a meta-analysis of observational studies.

Bu WJ1, Song LZhao DYGuo BLiu J.

Mục đích:

Một số nghiên cứu dịch tễ đã báo cáo không nhất quán giữa điều trị insulin và nguy cơ ung thư đại trực tràng (UTĐTT) ở bệnh nhân đái tháo đường type 2. Chúng tôi thực hiện phân tích tổng hợp các nghiên cứu quan sát để đánh giá ảnh hưởng của điều trị insulin và nguy cơ UTĐTT.

Phương pháp:

Chúng tôi thực hiện tìm kiếm hệ thống của PubMed, EMBASE và cơ sở dữ liệu Trung tâm thư viện Cochrane từ giữa tháng 1 năm 1966 đến tháng 8 năm 2013. Mô hình ảnh hưởng biến thiên và cố ​​định được dùng để ước tính tỷ lệ gộp nguy cơ tương đối (RR) và tương ứng với khoảng tin cậy 95% (CI ).

Kết quả:

Tổng cộng có 12 nghiên cứu dịch tễ học được đưa vào phân tích tổng hợp, bao gồm 7.947 trường hợp UTĐTT trong tổng số  491.384 người tham gia. Có tính không đồng nhất đáng kể giữa các nghiên cứu,  nhưng không có sai lệch về công bố. Điều trị insulin làm tăng đáng kể nguy cơ UTĐTT [RR = 1,69, KTC 95% (1.25, 2.27)]. Với các nghiên cứu được thiết kế theo phân tầng, chúng tôi thấy rằng việc sử dụng insulin có liên quan với nguy cơ mắc UTĐTT cao hơn 115% trong nghiên cứu bệnh chứng [RR = 2.15, 95% CI (1.41, 3.26)], nhưng không nằm trong nhóm nghiên cứu đoàn hệ [ RR = 1,25, 95% CI (0.95, 1.65)]. Hơn nữa, liên quan đáng kể đã được ghi nhận trong các nghiên cứu tiến hành tại Hoa Kỳ [RR = 1.73, 95% CI (1.15, 2.60)] và châu Á [RR = 2.55, KTC 95% (2.14, 3.04)], còn ở Châu Âu thì không khác biệt [RR = 1,20, 95% CI (0.92, 1.57)].

Kết luận:

Phân tích tổng hợp hiện nay cho thấy điều trị insulin có thể làm tăng nguy cơ UTĐTT. Cần nhiều nghiên cứu đoàn hệ tương lai có thời gian theo dõi dài hơn đảm bảo  xác nhận mối liên quan này. Hơn nữa, các nghiên cứu trong tương lai nên thiết kế có phân tầng theo giới tính và chủng tộc và cần hiệu chỉnh các yếu tố gây nhiễu.

Người dịch: BS CKII Phạm Chí Hiền-BVĐKTTAG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)