Điều trị azithromycin dài hạn để giảm đợt cấp tính ở những bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nghiêm trọng.

Long-term azithromycin therapy to reduce acute exacerbations in patients with severe chronic obstructive pulmonary disease.

Naderi NAssayag DMostafavi-Pour-Manshadi SMKaddaha ZJoubert AOuellet IDrouin ILi PZ5Bourbeau J.

Respir Med. 2018 May;138:129-136. doi: 10.1016/j.rmed.2018.03.035. Epub 2018 Apr 5.

ĐẶT VẤN ĐỀ:Theo các thử nghiệm lâm sàng, azithromycin uống hàng ngày trong 1 năm, làm giảm đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD).

MỤC TIÊU:Đánh giá hiệu quả azithromycin dài hạn để làm giảm cơn kịch phát ở bệnh nhân COPD nặng về liệu pháp tối ưu trong thực tế thực tế.

PHƯƠNG PHÁP:Chúng tôi đã tiến hành một nghiên cứu quan sát hồi cứu của bệnh nhân COPD nặng đã được điều trị azithromycin (PA) (250mg, ít nhất 3 lần mỗi tuần trong ít nhất 6 tháng). Nhóm so sánh bao gồm bệnh nhân COPD nặng không điều trị azithromycin (NPA). Dữ liệu được trích xuất từ ​​đánh giá biểu đồ lâm sàng.

KÊT QUẢ:Nghiên cứu bao gồm 126 PA và 69 bệnh nhân NPA. Chúng có tắc nghẽn đường thở nghiêm trọng, chủ yếu là khí phế thũng và giãn phế quản một phần ba. Một tính năng chủ yếu trong nhóm PA là cơ địa đường hô hấp với Pseudomonas aeruginosa. Số đợt tăng trung bình trên mỗi bệnh nhân mỗi năm ở nhóm PA là 3,2 ± 2,1 trước khi bắt đầu azithromycin và 2,3 ± 1,6 trong năm sau điều trị (p <0,001). Bệnh nhân trong nhóm NPA có 1,7 ± 1,3 và 2,5 ± 1,7 đợt tăng trong lần theo dõi đầu tiên và thứ hai tương ứng (p <0,001). Những thay đổi trầm trọng hơn từ trước đến sau khác nhau giữa các nhóm (p <0,001). Giảm số lần đợt khẩn cấp và nhập viện là đáng kể ở nhóm PA. Giảm trầm trọng và giảm tỷ lệ bệnh nhân có trên 2 đợt cấp kéo dài đến năm thứ hai điều trị.

KẾT LUẬN:Những dữ liệu này cho thấy azithromycin dài hạn làm giảm số đợt cấp của bệnh nhân COPD nặng và lợi ích kéo dài hơn một năm. Các tác dụng mong muốn có nhiều khả năng vượt trội hơn những rủi ro và các tác dụng phụ ở những bệnh nhân cơ địa với Pseudomonas aeruginosa.

Dịch bởi: Bs CKII. Trương Văn Lâm (Trưởng Khoa Nội tổng hợp- BVĐKTTAG)

 

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)