Điều tra quốc gia về tỷ lệ lưu hành bệnh lao tại việt nam

Bull World Health Organ. 2010 Apr;88(4):273-80. Epub 2010 Feb 22.

National survey of tuberculosis prevalence inViet Nam.

Hoa NBSy DNNhung NVTiemersma EWBorgdorff MWCobelens FG.

National Tuberculosis ProgrammeViet Nam,Hanoi,Viet Nam.

Mục tiêu: Ước tính tỷ lệ lưu hành bệnh lao tại Việt Nam với dữ liệu từ một cuộc điều tra dựa trên dân số, so sánh với tỷ lệ lưu hành được ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới, và xác định các yếu tố nhân khẩu học quyết định của nhiễm lao. 

Phương pháp: Một cuộc điều tra cắt ngang với mẫu chùm đa tầng, phân tầng theo khu vực thành thị, nông thôn và vùng xa, được thực hiện trong từ 2006-2007 ở 70 xã. Tất cả các người dân ³ 15 tuổi được mời để khám và chụp X quang phổi. Những người nghi ngờ mắc lao được soi và cấy đàm. Ước lượng tỉ lệ lưu hành với khoảng tin cậy (KTC) 95%. KTC và giá trị p được hiệu chỉnh cho thiết kế mẫu chùm.

Kết quả: Trong số 114.389 người dân trưởng thành, 94.179 (82,3%) đã được sàng lọc, trong đó 87.314 (92,7%) được sàng lọc bằng bảng câu hỏi và chụp X-quang. Kết quả 3522 (4,0%) người ho có đàm, 518 (0,6%) người có tiền sử lao gần đây và 2972 (3,4%) người có dấu hiệu nghi ngờ lao trên X quang phổi. Có 7.648 người được thử đàm. Kết quả soi cấy có 269 người bị lao, trong đó 174 ca dương tính với soi trực tiếp (nhuộm lam). Tỷ lệ mắc lao qua soi trực tiếp là 145 trên 100.000 dân (KTC 95%: 110-180) với giả sử rằng không có bệnh lao ở người <15 tuổi. Tỷ lệ đàn ông mắc lao cao hơn nữ gấp  5,1 lần.Tỷ lệ mắc lao gia tăng theo tuổi, ở nông thôn cao hơn ở thành thị hoặc vùng sâu vùng xa và cho thấy tỷ lệ mắc lao tăng dần từ Bắc vô Nam.

Kết luận: Ở Việt Nam, tỷ lệ lưu hành bệnh lao dựa trên kết quả soi tươi trực tiếp cao gấp 1,6 lần so với các ước tính trước đây. Tuổi và giới phù hợp với dữ liệu đã ghi nhận. Phòng chống lao vẫn nên là một ưu tiên hàng đầu tại Việt Nam.

Người dịch: BS Rạng (Kỷ niệm ngày Thế giới phòng chống lao 24/3)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)