Home / Tin tức / Tin tức nội bộ / Bệnh viện / Điểm đánh giá chất lượng bệnh viện đa khoa trung tâm an giang năm 2014 – 2015

Điểm đánh giá chất lượng bệnh viện đa khoa trung tâm an giang năm 2014 – 2015

Kết quả phúc tra năm 2014 – 01

Kết quả phúc tra năm 2014 – 02

Kết quả phúc tra năm 2014 – 03

Kết quả phúc tra năm 2014 – 04

Kết quả phúc tra năm 2014 – 05

Kết quả phúc tra năm 2014 – 06

Kết quả phúc tra năm 2014 – 07

Kết quả phúc tra năm 2014 – 08

Kết quả phúc tra năm 2014 – 09

Kết quả phúc tra năm 2014 – 10

Kết quả phúc tra năm 2014 – 11

 

Bảng điểm tự phúc tra năm 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *