Delamanid cho bệnh lao phổi đa kháng

Sanchez-Garavito Gler MT, Skripconoka V, E, Xiao H, Cabrera-Rivero JL, Vargas-Vasquez DE, Gao M, M Awad, Park SK, TS Shim, Suh GY, Danilovits M, H Ogata, Kurve A, Chang J , Suzuki K, Tupasi T, Koh WJ, Seaworth B, Geiter LJ, Wells CD

Delamanid for multidrug-resistant pulmonary tuberculosis.

Gler MTSkripconoka VSanchez-Garavito EXiao HCabrera-Rivero JLVargas-Vasquez DEGao MAwad M,Park SKShim TSSuh GYDanilovits MOgata HKurve AChang JSuzuki KTupasi TKoh WJSeaworth B,Geiter LJWells CD.

Source:MakatiMedicalCenter,Manila,Philippines.

Đặt vấn đề: Delamanid (OPC-67683), một dẫn xuất của nitro-dihydro-imidazooxazole, là một loại thuốc kháng lao mới, cho thấy có khả năng ức chế tổng hợp acid mycolic trong ống nghiệm và trong cơ thể chống lại các chủng kháng thuốc của VT lao.

Phương pháp: Đây là thử nghiệm lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên,  đa quốc gia. Chúng tôi phân bổ 481 bệnh nhân (gần như tất cả đều âm tính với HIV) với bệnh lao phổi đa kháng được điều trị với delamanid, liều 100 mg x 2 lần mỗi ngày (161 BN ) hoặc 200 mg x 2 lần mỗi ngày (160 BN), hoặc giả dược (160 BN). BN được cho thuốc delamanid trong  2 tháng kết hợp với phác đồ thuốc cơ bản theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới.  Cấy đờm được đánh giá hàng tuần trên môi trường lỏng và môi trường rắn, chuyển đổi âm tính được định nghĩa khi  >=5 lần cấy đàm liên tiếp cho kết quả âm tính với VT lao.  Đánh giá kết cục chính là tỉ lệ BN có xét nghiệm âm tính trong môi teu7ờng lỏng vào tháng thứ hai sau dùng thuốc.

Kết quả: Ở những BN được điều trị theo phác đồ chuẩn kết hợp với delamanid 100 mg x2 lần/ ngày, 45,4% có kết quả cấy đàm trong môi trường lỏng  âm tính trong vòng 2 tháng, so với 29,6% BN chỉ điều trị theo phác đồ chuẩn + giả dược (P = 0.008) . Tương tự như vậy, so với nhóm dùng giả dược, nhóm được điều trị bằng phác đồ thuốc + delamanid 200 mg x2  lần/ ngày có tỉ lệ chuyển đổi đàm âm tính là 41,9% (P = 0,04). Kết quả tương tự khi thực hiện cấy đàm trên môi trường rắn. Hầu hết các tác dụng phụ nhẹ đến trung bình và được phân bố đều giữa các nhóm. Không thấy biến cố trên lâm sàng do kéo dài  thời gian QT trên điện tâm đồ, tuy vậy QT kéo dài thường gặp nhiều hơn ở nhóm được điều trị kết hợp delamanid.

Kết luận: Delamanid làm tăng tỉ lệ cấy đàm âm tính vào tháng thứ 2 ở bệnh nhân lao đa kháng. Phát hiện này cho thấy delamanid là thuốc được lựa chọn hỗ trợ cho BN lao đa kháng.

Người dịch: BS Rạng, bvag.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)