Đau đầu migraine và các biến nguy cơ tim mạch và mạch máu não: một phân tích tổng hợp của 16 nghiên cứu đoàn hệ gồm 1.152.407 bệnh nhân.

Migraine and the risk of cardiovascular and cerebrovascular events: a meta-analysis of 16 cohort studies including 1 152 407 subjects.

Mahmoud AN#1Mentias A#2Elgendy AY1Qazi A2Barakat AF3Saad M4Mohsen A2Abuzaid A5Mansoor H6Mojadidi MK1Elgendy IY1.

BMJ Open. 2018 Mar 27;8(3):e020498. doi: 10.1136/bmjopen-2017-020498.

MỤC TIÊU: Để thực hiện cập nhật phân tích tổng hợp đánh giá dài hạn các kết cục tim mạch và mạch não giữa các bệnh nhân đau đầu migraine.

PHƯƠNG PHÁP: Phân tích tổng hợp các nghiên cứu đoàn hệ được thực hiện theo các hướng dẫn báo cáo ưu tiên đối với các xem xét hệ thống và phân tích tổng hợp.

NGUỒN DỮ LIỆU: MEDLINE, các dữ liệu nghiên cứu có kiểm soát của Web khoa học và đăng ký trung tâm Cochrane với các bài báo liên quan.

ĐỐI TƯỢNG: Tổng số 16 nghiên cứu đoàn hệ (18 nghiên cứu) với 394.942 bệnh nhân đau đầu migraine và 757.465 bệnh nhân không đau đầu.

ĐO LƯỜNG KẾT CỤC CHÍNH VÀ PHỤ: Các biến cố tim mạch và mạch máu nặng (MACCE), đột quị (ví dụ, thiếu máu não, xuất huyết hoặc không xác định), nhồi máu cơ tim (MI) và tử vong do mọi nguyên nhân. Các kết cục được báo cáo ở thời gian theo dõi dài nhất.

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU: Tỷ số nguy cơ được điều chỉnh tóm tắt (HR) được tính toán bằng các mô hình Der-Simonian và Liard ngẫu nhiên. Nguy cơ sai lệch được đánh giá bằng thang điểm Newcastle-Ottawa.

KẾT QUẢ:

Đau đầu migraine có liên quan với nguy cơ cao về MACCE (HR điều chỉnh 1,42, khoảng tin cậy 95% [CI] 1,26 đến 1,60, P <0,001, I2 = 40%) do xu thế nguy cơ đột quị cao hơn (HR điều chỉnh 1,41, KTC 95% 1,25 đến 1,61, P <0,001, I2 = 72%) và MI (HR điều chỉnh 1,23, KTC 95% 1,03 đến 1,43, P = 0,006, I2 = 59%). Không có sự khác biệt về nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân (HR điều chỉnh 0,93, 95% CI 0,78 đến 1,10, P = 0,38, I2 = 91%), do sự không đồng nhất thống kê đáng kể giữa các nghiên cứu. Sự biểu hiện của aura là một thay đổi kết quả đối với đột quị (aura HR điều chỉnh 1,56, 95% CI 1,30 đến 1,87 so với không aura (HR điều chỉnh 1,11, KTC 95% 0,94 đến 1,31,Pinteractin = 0.01) và tử vong do mọi nguyên nhân (aura HR điều chỉnh 1,20, KTC 95% 1,12 đến 1,30 so với không aura HR điều chỉnh 0,96, KTC 95% 0,86 đến 1,07, Pinteraction <0,001).

KẾT LUẬN:

Đau đầu Migraine có liên quan đến tăng nguy cơ về lâu dài các biến cố tim mạch và mạch máu não. Kết quả này là do tăng nguy cơ đột quị (cả thiếu máu não và xuất huyết) và MI. Có sự không đồng nhất từ mức độ trung bình đến mức độ nặng đối với các kết cục, phần nào được giải thích bởi sự có mặt của aura.

Người dịch: Ths.Bs Mai Nhật Quang, trưởng khoa Nội thần kinh, BVKKDTTAG

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)