Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2008 / Đánh giá việc sử dụng kháng sinh dự phòng trong tai biến mạch máu não tại khoa hồi sức

Đánh giá việc sử dụng kháng sinh dự phòng trong tai biến mạch máu não tại khoa hồi sức

DANH-GIA-VIEC-SU-DUNG-KHANG-SINH-DU-PHONG-TRONG-TAI-BIEN-MACH-MAU-NAO-TAI-KHOA-HOI-SUC.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *