Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2012 / Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng ghi chép hồ sơ bệnh án cải tiến của điều dưỡng tại bệnh viện an giang

Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng ghi chép hồ sơ bệnh án cải tiến của điều dưỡng tại bệnh viện an giang

Chuyên đề Điều dưỡng:
Huỳnh Thị Mỹ Thanh, Lê Thị Tuyết Nga, Nguyễn Thị Phi Yến và Võ Trường Đình

DANH-GIA-THUC-TRANG-VA-GIAI-PHAP-NANG-CAO-CHAT-LUONG-GHI-CHEP-HO-SO-BENH-AN-CAI-TIEN-CUA-DD-TAI-BVAG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.