Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2011 / Đánh giá sử dụng kháng sinh hợp lý trong điều trị viêm phổi tại khoa nhi bệnh viện an giang

Đánh giá sử dụng kháng sinh hợp lý trong điều trị viêm phổi tại khoa nhi bệnh viện an giang

DANH-GIA-SU-DUNG-KHANG-SINH-HOP-LY-TRONG-DIEU-TRI-VIEM-PHOI-TAI-KHOA-NHI-BVAG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *