Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2011 / Đánh giá sự cần thiết nhiệt độ dung dịch rửa tai đúng 38 độ c để tránh chóng mặt

Đánh giá sự cần thiết nhiệt độ dung dịch rửa tai đúng 38 độ c để tránh chóng mặt

DANH-GIA-SU-CAN-THIET-NHIET-D-DUNG-DICH-RUA-TAI-DUNG-38-DO-C-DE-TRANH-CHONG-MAT.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *