Đánh giá mức độ phù hợp trong chẩn đóan giữa khoa cấp cứu và khoa hồi sức tích cực bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang

DANH-GIA-MUC-DO-PHU-HOP-TRONG-CHAN-DOAN-GIUA-KHOA-CC-VA-KHOA-HSTC-BVDKTTAG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.