Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2010 / Đánh giá mức độ phù hợp trong chẩn đóan giữa khoa cấp cứu và khoa hồi sức tích cực bệnh viện đa khoa trung tâm an giang

Đánh giá mức độ phù hợp trong chẩn đóan giữa khoa cấp cứu và khoa hồi sức tích cực bệnh viện đa khoa trung tâm an giang

DANH-GIA-MUC-DO-PHU-HOP-TRONG-CHAN-DOAN-GIUA-KHOA-CC-VA-KHOA-HSTC-BVDKTTAG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *