Đánh giá mức độ mắc bệnh cúm a h1n1 ở trẻ em và người tiếp xúc trong đại dịch cúm năm 2009: tổng quan và phân tích tổng hợp

PLoS One. 2012;7(11):e50228. doi: 10.1371/journal.pone.0050228. Epub 2012 Nov 30.

Attack rates assessment of the 2009 pandemic H1N1 influenza A in children and their contacts: a systematic review and meta-analysis.

Glatman-Freedman APortelli IJacobs SKMathew JISlutzman JEGoldfrank LRSmith SW.

Source: Department of Family and Community Medicine, New York Medical College, Valhalla, New York, United States of America. af1200@nyu.edu

Đại dịch cúm H1N1 gần đây được ghi nhận bằng nhiều báo cáo về tỉ lệ bệnh và nhập viện ở trẻ em, cho thấy rằng trẻ em có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc lan truyền bệnh cúm. Phân tích một các đầy đủ và chi tiết về mức độ mắc bệnh ở trẻ em so với các những người tiếp xúc với trẻ ở nhiều nơi khác nhau là rất quan trọng để hiểu biết vai trò đặc biệt của trẻ em trong đại dịch cúm.

PHƯƠNG PHÁP VÀ KẾT QUẢ:

Chúng tôi tìm kiếm các nghiên cứu công bố báo cáo điều tra dịch cúm trên MEDLINE (PubMed) và Embase, đo lường mức độ mắc cúm A  H1N1 ở trẻ em và so sánh với mức độ mắc bệnh ở những tiếp xúc trong đại dịch xảy ra năm 2009. Có 50 bài báo phù hợp để tổng hợp, trong đó có báo cáo dịch cúm ở trường học, hộ gia đình, du lịch và các sự kiện xã hội. Các báo cáo được lựa chọn và phân tích của chúng tôi cho thấy rằng trẻ em có tỷ lệ mắc bệnh cao hơn đáng kể so với người lớn, trên cả 2 phương diện lâm sàng và virut học, ở các nơi và địa điểm khác nhau trên toàn cầu. Tổng quan cũng cung cấp một số đặc điểm về sự truyền bệnh giữa trẻ em và người tiếp xúc ở nhiều nơi khác nhau.

KẾT LUẬN VÀ Ý NGHĨA:

Tỷ lệ mắc bệnh cúm A H1N1 ở trẻ em cao hơn so với người lớn trong dịch cúm A xảy ra vào năm 2009. Hiểu biết về sự khác biệt này có tầm quan trọng đặc biệt để đề ra các chiến lược giảm nhẹ bệnh tật đối với trẻ em, cũng như đưa ra mô hình toán học chính xác hơn và mô phỏng các đại dịch cúm trong tương lai.

Người dịch: BS Rạng, bvag.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)