Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2008 / Đánh giá kết quả phẫu thuật làm cứng khớp trong gãy cột sống lưng – thắt lưng bằng nẹp vis steffee

Đánh giá kết quả phẫu thuật làm cứng khớp trong gãy cột sống lưng – thắt lưng bằng nẹp vis steffee

DANH-GIA-KET-QUA-PHAU-THUAT-LAM-CUNG-KHOP-TRONG-GAY-COT-SONG-LUNG—THAT-LUNG-BANG-NEP-VIS-STEFFEE.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *