Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2016 / Đánh giá kết quả phẫu thuật gãy xương bánh chè tại bệnh viện đa khoa trung tâm an giang.

Đánh giá kết quả phẫu thuật gãy xương bánh chè tại bệnh viện đa khoa trung tâm an giang.

8-danh-gia-ket-qua-phau-thuat-gay-xuong-banh-che-tai-benh-vien-da-khoa-trung-tam-an-giang