Đánh giá kết quả điều trị suy thận mạn giai đoạn cuối bằng phương pháp thẩm phân phúc mạc tại khoa nội thận bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang

DANH-GIA-KQ-DIEU-TRI-SUY-THAN-MAN-GIA-DOAN-CUOI-BANG-PHUONG-PHAP-THAM-PHAN-PHUC-MAC-TAI-KHOA-NOI-THAN-BVDKTTAG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.