Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2013 / Bài 2: đánh giá kết quả bước đầu cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn tại bệnh viện đa khoa trung tâm an giang

Bài 2: đánh giá kết quả bước đầu cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn tại bệnh viện đa khoa trung tâm an giang

BAI2-DANH-GIA-KQ-BUOC-DAU-CAY-MAY-TAO-NHIP-TIM-VINH-VIEN-TAI-BVDKTTAG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.