Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2012 / Đánh giá hiệu quả của vận động sớm trong điều trị nhồi máu cơ tim cấp

Đánh giá hiệu quả của vận động sớm trong điều trị nhồi máu cơ tim cấp

Chuyền đề điều dưỡng:
Nguyễn Công Thành, Lê Thị Thu Hồng, Thái Kim Hồng, Điêu Thanh Hùng

DANH-GIA-HIEU-QUA-CUA-VAN-DONG-SOM-TRONG-DIEU-TRI-NHOI-MAU-CO-TIM-CAP.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.