Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2008 / Đánh giá hiệu quả can thiệp phẫu thuật xuất huyết não do tai biến mạch máu não 31 bệnh nhân tại bệnh viện đa khoa an giang 2006-2007

Đánh giá hiệu quả can thiệp phẫu thuật xuất huyết não do tai biến mạch máu não 31 bệnh nhân tại bệnh viện đa khoa an giang 2006-2007

DANH-GIA-HIEU-QUA-CAN-THIEP-PHAU-THUAT-XUAT-HUYET-NAO-DO-TAI-BIEN-MACH-MAU-NAO-31-BN-TAI-BVDKAG-2006-2007.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *