Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2012 / Đánh giá các yếu tố nguy cơ gây tử vong sơ sinh tại khoa nhi bệnh viện đktt an giang 2010 – 2011

Đánh giá các yếu tố nguy cơ gây tử vong sơ sinh tại khoa nhi bệnh viện đktt an giang 2010 – 2011

Dương Thanh Long,  Trương Thị Mỹ Tiến, Huỳnh Thị Cẩm Nhung, Lê Thị Thu Nguyệt

DANH-GIA-CAC-YEU-TO-NGUY-CO-GAY-TU-VONG-SO-SINH-TAI-KHOA-NHI-BVDKTTAG-2010-2011.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.