Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2009 / Đánh giá các sai sót thường gặp trong phương pháp rửa tay thường quy theo quy định của bộ y tế

Đánh giá các sai sót thường gặp trong phương pháp rửa tay thường quy theo quy định của bộ y tế

DANH-GIA-CAC-SAI-SOT-THUONG-HAP-TRONG-PHUONG-PHAP-RUA-TAY-THUONG-QUY-THEO-QUY-DINH-CUA-BYT.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *