Đảng ủy bệnh viện tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm

Ngày 28/6/2019 vào lúc 13 giờ 30 được sự thống nhất của Ban Thường Vụ Đảng Ủy Bệnh viện ĐKTT An Giang đã tiến hành tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, nhằm đánh giá đúng thực trạng kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp quan trọng của Nghị quyết và đề ra phương hướng hoạt động cho 6 tháng còn lại

Đến dự hội nghị có sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Thanh Phát, Đảng ủy viên – Phó Chánh văn phòng đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Đồng chí Nguyễn Văn Quyến, Ủy viên ủy ban kiểm tra tỉnh ủy. Về phía Đảng ủy bệnh viện có Đ/c Nguyễn Thị Hạnh, Bí thư Đảng Uỷ, Đ/c Nguyễn Duy Tân, Phó bí thư Đảng Uỷ và các đồng chí Đảng Uỷ viên, bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bệnh viện cùng toàn thể các đảng viên đang công tác tại đơn vị tham dự Hội nghị.

Trong báo cáo sơ kết Đ/c Nguyễn Duy Tân, Phó bí thư Đảng Ủy nêu ra những thành tựu trong 6 tháng đầu năm 2019: “Đảng bộ Bệnh viện đã phát huy vai trò của các chi bộ, lãnh đạo đơn vị, đảng viên và người lao động ra sức thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm mà nghị quyết đã đề ra. Công tác xây dựng Đảng thường xuyên được quan tâm theo dõi, chỉ đạo kịp thời, tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, phát huy vai trò dân chủ, tự phê bình và phê bình.

Đảng uỷ và cấp ủy động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ, đảng viên trong bệnh viện nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công tác để bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Kết quả thể hiện trong lĩnh vực chuyên môn hầu như các chỉ tiêu đều vượt hơn 100%. Công tác nghiên cứu khoa học năm 2018 có 31 Đề tài NCKH cấp cơ sở, đã nghiệm thu 14 đề tài. Năm 2019, duyệt 46 đề cương nghiên cứu khoa học cho các khoa phòng chuẩn bị báo cáo vào đầu tháng 11/2019.

Bên cạnh công tác chuyên môn công tác Đảng cũng không ngừng phát triển cả về mặt tư tưởng cũng như số lượng và chất lượng. Xây dựng và triển khai kế hoạch số 01-KH/ĐUBV ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Ban Thường vụ đảng ủy về việc tổ chức Hội nghị học tập quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 8 khóa XII, số lượng tham dự 915 người. Triển khai kế hoạch số 30-KH/ĐUBV của đảng ủy về Kế hoạch học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Có 02 đồng chí tham dự lớp cao cấp lý luận chính trị, 29 đồng chí có nhu cầu đào tạo trung cấp chính trị hành chính năm 2019, 2020, 2021. Sáu tháng đầu năm có 14 quần chúng học lớp đối tượng đảng, 11 đồng chí học lớp đảng viên mới. Tổng số đảng viên trong đảng bộ bệnh viện hiện tại là 264 đảng viên ( đảng viên nữ 133) trong số đó, kết nạp mới 18 đồng chí, tiếp nhận 12 đảng viên chuyển đến

Phương hướng 6 tháng còn lại là tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ y tế; chấn chỉnh y đức, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân hướng tới mục tiêu công bằng, hiệu quả, phát triển và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao”.

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chất lượng đội ngũ đảng viên trong toàn đảng bộ đồng chí Trần Văn Lời – đảng ủy viên đã thông qua dự thảo kế hoạch

Trong phần thảo luận nhiêu ý kiến đã được đóng góp xây dựng cho văn kiện thêm phần hoàn hảo, các chỉ tiêu cụ thể hơn để thực hiện đạt hiêu quả cao.

Cũng trong hội nghị Đ/c Dương Thị Thu Cúc thông qua Quyết định khen thưởng sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Với 3 tập thể và 4 cá nhân.

Sau cùng thay mặt hội nghị, Đ/c Nguyễn Thị Hạnh, Bí thư Đảng Ủy bệnh viện trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến các đồng chí đã đóng góp. Sau hội nghị, Đảng Uỷ sẽ có kế hoạch cụ thể hóa, tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết và quyết tâm thực hiện đạt, vượt các chỉ tiêu đã đề ra trong sáu tháng cuối năm.

Bài viết: Thiên Sinh

Hình ảnh: Ngọc Kiếu

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)