Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2011 / Đái tháo đường là yếu tố làm tăng ferritin ở bệnh nhân viêm gan siêu vi c mạn

Đái tháo đường là yếu tố làm tăng ferritin ở bệnh nhân viêm gan siêu vi c mạn

DAI-THAO-DUONG-LA-YEU-TO-LAM-TANG-FERRITIN-O-BENH-NHAN-VIEM-GAN-SIEU-VI-C-MAN.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *