Đái tháo đường là yếu tố làm tăng ferritin ở bệnh nhân viêm gan siêu vi c mạn

DAI-THAO-DUONG-LA-YEU-TO-LAM-TANG-FERRITIN-O-BENH-NHAN-VIEM-GAN-SIEU-VI-C-MAN.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.