Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2012 / Đặc điểm lao phổi ở bệnh nhân đái tháo đường

Đặc điểm lao phổi ở bệnh nhân đái tháo đường

Phan Thanh Dũng, PhanThanh Viên, Nguyễn Thị Hoàng Lan, Nguyễn Chế Linh

DAC-DIEM-LAO-PHOI-BN-DAI-THAO-DUONG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *