Đặc điểm lâm sàng và vi rút học của sốt dengue ở nhũ nhi việt nam

PLoS Negl Trop Dis. 2010 Apr 13;4(4):e657.

Clinical and virological features of Dengue in Vietnamese infants.

Chau TNAnders KLLien le BHung NTHieu LTTuan NMThuy TTPhuong le TTham NTLanh MNFarrar JJWhitehead SSSimmons CP.

OxfordUniversityClinical Research Unit, Hospital for Tropical Diseases,Ho Chi Minh City,Vietnam.

ĐẶT VẤN ĐỀ:

Nhũ nhi chiếm một tỉ lệ nhỏ trong toàn thể các ca sốt dengue (SD)/ sốt xuất huyết (SXHD) ở các nước có dịch SXH. Việc xử lý lâm sàng các ca SD/SXHD ở nhũ nhi khó khăn hơn. Các đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm các ca SD/SXHD ở nhũ nhi thường  không đặc trưng.

PHƯƠNG PHÁP /KẾT QUẢ CHÍNH:

Đây là một nghiên cứu tiền cứu cắt ngang mô tả. thực hiện tại Việt nam gồm các nhũ nhi nhập viện vì SD/SXHD  từ tháng 11/2004 đến tháng 12/2007. Hơn 2/3 trong tổng số 303 ca lâm sàng nghi ngờ SD/SXHD được xác định nhiễm dengue bằng huyết thanh học. Hầu hết các ca là nhiễm dengue tiên phát và 80% được chẩn đoán SXHD hoặc hội chứng sốc dengue (HCSD). Triệu chứng và dấu hiệu ban đầu lúc khám hoặc lúc trẻ nằm viện rất khó phân biệt với các bệnh có sốt khác vì vậy cần có các xét nghiệm chẩn đoán sớm là cách xử lý thích hợp. Xét nghiệm phát hiện kháng nguyên NS1 có độ nhạy cao với các ca nhiễm dengue tiên phát ở nhũ nhi, đặc biệt trong các ngày đầu của bệnh.

KẾT LUẬN/ Ý NGHĨA:

Nói chung, các kết quả này cung cấp một mô tả có hệ thống về đặc điểm lâm sàng của SD/SXHD ở nhũ nhi và nêu bật giá trị về chẩn đoán của xét nghiệm phát hiện kháng nguyên NS1.

Người dịch: BS Rạng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)