Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2010 / Đặc điểm lâm sàng và kết quả phẫu thuật xuất huyết não tự phát trên lều 40 trường hợp tại bệnh viện đa khoa an giang

Đặc điểm lâm sàng và kết quả phẫu thuật xuất huyết não tự phát trên lều 40 trường hợp tại bệnh viện đa khoa an giang

DAC-DIEM-LAM-SANG-VA-KQ-PHAU-THUAT-XUAT-HUYET-NAO-TU-PHAT-TREN-LEU-40-TRUONG-HOP-TAI-BVDKAG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *