Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2011 / Đặc điểm lâm sàng và kết quả phẫu thuật máu tụ dưới màng cứng mạn tính tại bệnh viện đa khoa trung tâm an giang

Đặc điểm lâm sàng và kết quả phẫu thuật máu tụ dưới màng cứng mạn tính tại bệnh viện đa khoa trung tâm an giang

DAC-DIEM-LAM-SANG-VA-KET-QUA-PHAU-THUAT-MAU-TU-DUOI-MANG-CUNG-MAN-TINH-TAI-BVDKTTAG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *