Đặc điểm lâm sàng và giá trị các dấu hiệu cảnh báo tiên đoán sốc ở trẻ em mắc sốt xuất huyết dengue theo bảng phân loại mới của who 2009

DAC-DIEM-LAM-SANG-VA-GIA-TRI-CAC-DAU-HIEU-CANH-BAO-TIEN-DOAN-SOC-O-TRE-EM-MAC-SXH-DENGUE-THEO-BANG-PHAN-LOAI-MOI-CUA-WHO-2009.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.