Đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi, yếu tố nguy cơ, điều trị của viêm thực quản do nấm tại bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang

4-dac-diem-lam-sang-hinh-anh-noi-soi-yeu-to-nguy-co-dieu-tri-cua-viem-thuc-quan-do-nam-tai-bv-dktt-an-giang