Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2016 / Đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi, yếu tố nguy cơ, điều trị của viêm thực quản do nấm tại bệnh viện đa khoa trung tâm an giang

Đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi, yếu tố nguy cơ, điều trị của viêm thực quản do nấm tại bệnh viện đa khoa trung tâm an giang

4-dac-diem-lam-sang-hinh-anh-noi-soi-yeu-to-nguy-co-dieu-tri-cua-viem-thuc-quan-do-nam-tai-bv-dktt-an-giang