Đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi, yếu tố nguy cơ, điều trị của viêm thực quản do nấm tại bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang

6-nhan-xet-ket-qua-gay-dinh-mang-phoi-qua-ong-dan-luu-trong-dieu-tri-tran-khi-mang-pho-tai-phat-o-khoa-lao-benh-vien-an-giang