Đặc điểm bệnh tay chân miệng nặng do enterovirus 71 tại bệnh viện An Giang

Đinh thị Bích Loan, Phan thị Xuân Đài, Trương Thị Mỹ Tiến, Nguyễn Ngọc Rạng

DAC-DIEM-BENH-TCM-NANG-DO-ENTEROVIRUS-71-TAI-BVAG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.