Cuộc thi kiểm tra tay nghề và thi tay nghề giỏi năm 2019, của nhân viên bvĐKTTag

.

Thực hiện tiêu chí B2.1 (tiểu mục 7 và tiểu mục 14), trong bộ 83 tiêu chí của BYT ban hành.

Được sự đồng ý của Giám đốc BSCKII Nguyễn Thị Hạnh, phòng CĐT&QLCL và tổ chức thành công cuộc thi Kiểm tra tay nghề (cho các nhân viên công tác dưới 05 năm), và cuộc thi Tay nghề giỏi. Cuộc thi nhằm để kiểm tra kiến thức nhân viên bao gồm:

C:\Users\PQ6R\Desktop\BS Hạnh.jpg

BS CKII Nguyễn Thị Hạnh phát biểu khai mạc, nhấn mạnh Ý nghĩa và

tầm quan trọng cuộc thi.

1./ Kiến thức về văn bản pháp luật liên quan đến ngành Y.

2./ Kiến thức về chuyên môn (khối Nội, Ngoại, Dược và Kỹ thuật viên).

3./ Thực hành: đặt Nội khí quản (trên mô hình) và Hồi sức tim phổi (CRP), phần thực hành chỉ dành cho Bác sĩ khối Nội, khối Ngoại trong thi tay nghề giỏi.

Hình thức thi viết: 100 câu trắc nghiệm, chọn câu đúng, điền khuyết (thời gian thi 100 phút).

Điểm thi Tay nghề giỏi, là trung bình cộng của phần thi trắc nghiệm và phần thi thực hành.

C:\Users\PQ6R\Desktop\KT niêm phong.jpg

Đại diện thí sinh kiểm tra niêm phong bộ đề thi.

Qua một buổi thi Lý thuyết và một buổi thi Thực hành, thật nghiêm túc và đúng quy định.

Kết quả như sau:

 • Điểm thi Kiểm tra tay nghề:
 • Số lượng nhân viên: 85;
 • Số lượng nhân viên dự thi: 77;
 • Số lượng nhân viên không dự thi (có lý do): 08;
 • Xếp loại giỏi (từ 8,1 – 9,9 đ): 19 Tỉ lệ: 24,68%;
 • Xếp loại khá (từ 6,1 – 8,0 đ): 36 Tỉ lệ: 46,75%;
 • Xếp loại TB (từ 5,1 – 6,0 đ): 22 Tỉ lệ: 28,64%;

Không có nhân viên nào dưới điểm trung bình.

 • Điểm thi Tay nghề giỏi:
 • Số lượng nhân viên: 28;
 • Số lượng nhân viên dự thi: 27;
 • Số lượng nhân viên không dự thi (có lý do): 01;
 • Xếp loại giỏi (từ 8,1 – 9,9 đ): 11 Tỉ lệ: 40,74%;
 • Xếp loại khá (từ 6,1 – 8,0 đ): 16 Tỉ lệ: 59,26%;
 • Đạt giải Nhất là BS. Trần Nguyễn Quang Trung.

+Lý thuyết: 9,7đ, Thực hành: 9,5đ, Điểm đạt: 9,6đ.

 • Đạt giải Nhì là BS. Tạ Hoàng Thanh Phụng.

+Lý thuyết: 9,2đ, Thực hành: 9,83đ, Điểm đạt: 9,52đ.

 • Đạt giải Ba là BS. Trần Văn Điệp.

+Lý thuyết: 9,0đ, Thực hành: 9,83đ, Điểm đạt: 9,42đ.

C:\Users\PQ6R\Desktop\thực hành.jpg

Phần thi thực hành.

Ban Giám đốc khen thưởng cho các nhân viên có điểm thi cao nhất, gồm giấy khen và tiền thưởng, với:

 • Giải Nhất: 03 triệu đồng;
 • Giải Nhì: 02 triệu đồng;
 • Giải Ba: 01 triệu đồng.

Cuộc thi với phần thưởng nhằm khích lệ tinh thần nâng cao kiến thức chuyên môn, kiến thức pháp luật trong thời đại kiến thức dân trí và nhu cầu xã hội ngày càng cao.

Bài và ảnh của Việt Trúc (P. CĐT)

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)