Corticosteroids for bell’s palsy (idiopathic facial paralysis)

CORTICOSTEROID ĐỐI VỚI LIỆT BELL (LIỆT MẶT VÔ CĂN)

Corticosteroids for Bell’s palsy (idiopathic facial paralysis).

Madhok VBGagyor IDaly FSomasundara DSullivan MGammie FSullivan F.

Cochrane Database Syst Rev. 2016 Jul 18;7:CD001942. doi: 10.1002/14651858.CD001942.pub5.

ĐẶT VẤN ĐỀ

Viêm và phù nề dây thần kinh mặt có liên quan đến liệt BELL. Corticosteroid có tác dụng kháng viêm mạnh nên giảm thiểu tổn thương thần kinh. Đây là bản cập nhật các bài đánh giá được xuất bản đầu tiên vào năm 2002 và được cập nhật lần cuối vào năm 2010.

MỤC TIÊU

Xác định tính hiệu quả và an toàn của liệu pháp corticosteroid ở những người liệt Bell.

PHƯƠNG PHÁP

Ngày 4 tháng 3 năm 2016, chúng tôi đã tìm kiếm danh bạ chuyên ngành thần kinh cơ Cochrane, danh bạ trung tâm Cochrane các thử nghiệm có đối chứng (CENTRAL), MEDLINE, EMBASE và LILACS. Chúng tôi đã xem xét các thư mục của các thử nghiệm ngẫu nhiên và liên hệ với các chuyên gia đã biết trong lĩnh vực này để xác định các thử nghiệm được xuất bản bổ sung hoặc chưa được xuất bản. Chúng tôi cũng đã tìm kiếm các danh bạ thử nghiệm lâm sàng cho các thử nghiệm đang diễn ra.

TIÊU CHÍ LỰA CHỌN

Các thử nghiệm ngẫu nhiên và thử nghiệm gần ngẫu nhiên so sánh các phác đồ điều trị và liều dùng ngẫu nhiên khác nhau của điều trị bằng corticosteroid hoặc adrenocorticotrophic so với nhóm chứng không nhận liệu pháp nào được coi là có hiệu quả trong điều kiện này, trừ khi điều trị tương tự được đưa ra tương tự như nhóm thử nghiệm.

THU THẬP VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Chúng tôi sử dụng phương pháp Cochrane chuẩn. Kết quả quan tâm chính là sự phục hồi không hoàn toàn của chức năng vận động mặt (tức là điểm yếu trên mặt còn lại). Các kết cục thứ phát là di chứng thẩm mỹ lâu dài, sự phát triển của rối loạn vận động hoặc rối loạn chức năng tự trị (tức là co thắt nửa mặt, nước mắt cá sấu) và các tác dụng phụ của điều trị corticosteroid trong quá trình theo dõi.

KẾT QUẢ

Chúng tôi đã xác định bảy thử nghiệm, với 895 người tham gia cho đánh giá này. Tất cả các dữ liệu được cung cấp phù hợp cho phân tích meta kết quả chính. Một trong những thử nghiệm là mới kể từ phiên bản sau cùng của tổng quan hệ thống Cochrane này. Nguy cơ nhiễu trong các nghiên cứu cũ hơn, nhỏ hơn bao gồm một số đánh giá không rõ ràng hoặc có nguy cơ cao, trong khi chúng tôi cho rằng các nghiên cứu lớn hơn có nguy cơ nhiễu thấp. Nhìn chung, 79/452 (17%) người tham gia được chỉ định corticosteroid đã không hồi phục hoàn toàn chức năng vận động trên khuôn mặt sáu tháng hoặc hơn sau khi phân ngẫu nhiên; ít hơn đáng kể so với 125/447 (28%) trong nhóm chứng (tỷ lệ nguy cơ (RR) 0,63, khoảng tin cậy 95% (CI) 0,50 đến 0,80, bảy nghiên cứu, n = 895). Số người cần được điều trị bằng corticosteroid để tránh phục hồi không hoàn toàn là 10 (95% CI 6 đến 20). Việc giảm tỷ lệ người của những người với di chứng thẩm mỹ 6 tháng sau khi phân ngẫu nhiên rất giống nhau ở nhóm corticosteroid và giả dược (RR 0,96, KTC 95% 0,40 đến 2,29, hai nghiên cứu, n = 75, bằng chứng chất lượng thấp). Tuy nhiên, có sự giảm đáng kể rối loạn vận động khi theo dõi ở những người tham gia dùng corticosteroid (RR 0,64, KTC 95% 0,45 đến 0,91, ba nghiên cứu, n = 485, bằng chứng chất lượng trung bình). Ba nghiên cứu đã ghi lại rõ ràng sự vắng mặt của các tác dụng phụ do corticosteroid. Một thử nghiệm báo cáo rằng ba người tham gia nhận prednisolone có rối loạn giấc ngủ tạm thời và hai thử nghiệm đã đưa ra một giải thích chi tiết về tác dụng phụ xảy ra ở 93 người tham gia, tất cả đều không nghiêm trọng, phân tích kết hợp dữ liệu từ ba nghiên cứu cho thấy không có sự khác biệt đáng kể về tỷ lệ tác dụng phụ giữa những người dùng corticosteroids và người dùng giả dược (RR 1,04, KTC 95% 0,71 đến 1,51, n = 715).

KẾT LUẬN

Bằng chứng chất lượng từ trung bình đến cao từ các thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng cho thấy lợi ích đáng kể trong điều trị liệt Bell với corticosteroid.

Người dịch: Ths.Bs Mai Nhật Quang, Trưởng khoa Nội thần kinh, BVĐKTTAG

 

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)