Corticosteroid trong nhiễm trùng huyết: cập nhật tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp.

 

Corticosteroids in Sepsis: An Updated Systematic Review and Meta-Analysis

Bram Rochwerg; Simon J. Oczkowski; Reed A. C. Siemieniuk; Thomas Agoritsas; Emilie Belley-Cote; Frédérick D’Aragon; Erick Duan; Shane English; Kira Gossack-Keenan; Mashari Alghuroba; Wojciech Szczeklik; Kusum Menon; Waleed Alhazzani; Jonathan Sevransky; Per Olav Vandvik; Djillali Annane; Gordon Guyatt.

Critical Care Medicine. 46(9):1411–1420, SEP 2018

DOI: 10.1097/CCM.0000000000003262

PMID: 29979221, Issn Print: 0090-3493, Publication Date: 2018/09/01

Mục tiêu:
Tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp này cho biết hiệu quả và an toàn của corticosteroid ở những bệnh nhân bị nhiễm trùng huyết nặng.

Nguồn dữ liệu:
Chúng tôi đã cập nhật tìm kiếm trên MEDLINE, EMBASE, CENTRAL và LILACS và các nguồn chưa được công bố cho các thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng so sánh bất kỳ corticosteroid nào với giả dược hoặc không corticosteroid ở trẻ em và người lớn bị nhiễm trùng huyết nặng.

Chọn lựa các nghiên cứu:
Các nhà tổng quan đã tiến hành sàng lọc các trích dẫn tương đồng, chọn lọc dữ liệu và sử dụng phương pháp nguy cơ lệch được hiệu chỉnh của Cochrane, đánh giá nguy cơ lệch bằng các nghiên cứu đơn lẻ.

Trích dẫn dữ liệu:

Một hội đồng cùng hướng dẫn việc cung cấp cho thiết kế và diễn giải cho các tổng quan hệ thống, bao gồm việc lựa chọn các kết cục quan trọng đối với bệnh nhân. Đối với phân tích dưới nhóm, chúng tôi thực hiện hồi quy tổng hợp và giá trị p nhỏ hơn 0,05 là có ý nghĩa thống kê.

Tổng hợp dữ liệu:

Bốn mươi hai thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng bao gồm 10,194 bệnh nhân đủ điều kiện. Dựa trên độ tin cậy thấp, corticosteroid có thể đạt được mức giảm nhỏ hoặc không giảm nguy cơ tử vong trong thời gian ngắn (28–31 ngày) (RR: 0,93; KTC 95%, 0,84-1,03; 1,8% giảm nguy cơ tuyệt đối, KTC 95%, từ 4.1% giảm đến 0.8%), và có ảnh hưởng nhỏ đến tỉ lệ tử vong trong thời gian dài (60 ngày đến 1 năm) dựa trên độ tin cậy trung bình (RR 0.94, KTC 95%, 0,89–1,00; 2,2% giảm nguy cơ tuyệt đối, KTC 95%, giảm 4,1% đến không có ảnh hưởng). Corticosteroid có thể làm giảm nhẹ thời gian nằm viện tại ICU (chênh lệch trung bình, -0,73 ngày; KTC 95%, -1,78 đến 0,31) và bệnh viện (chênh lệch trung bình, -0,73 ngày; KTC 95%, –2,06 đến 0,60) (độ tin cậy trung bình). Corticosteroids dẫn đến tỷ lệ sốc cao hơn vào ngày thứ 7 (RR 1,26; KTC 95%, 1,12–1,42) và thang điểm SOFA thấp vào ngày thứ 7 (chênh lệch trung bình, -1,39; KTC 95%, -1,88 đến – 0,89) (độ tin cậy cao). Corticosteroid có khả năng làm tăng nguy cơ tăng natri máu (RR 1,64; KTC 95%, 1,32-2,03) và tăng đường huyết (RR 1,16; KTC 95%, 1,08–1,24) (độ tin cậy trung bình), có thể làm tăng nguy cơ yếu thần kinh cơ (RR 1,21; KTC 95%, 1,01–1,52) (độ tin cậy thấp), và dường như không có tác dụng phụ nào khác (độ tin cậy thấp hoặc rất thấp). Phân tích dưới nhóm không chứng minh được hiệu quả đáng tin cậy đến bất kỳ kết cục nào (p> 0,05).

Kết luận:

Những bệnh nhân có nhiễm trùng huyết nặng, corticosteroids có thể làm giảm nhẹ tỷ lệ tử vong trong khi có thể làm tăng nguy cơ yếu thần kinh cơ.

Người dịch: BS.CKII Phạm Ngọc Kiếu, Trưởng khoa ICU, BVĐKTT An Giang

 

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)